IGNITIS – Jatkamme toimituksia Suomessa Balticconnector-kaasuputkeen kohdistuneesta törkeästä tuhotyöstä huolimatta

Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken käytön keskeytyminen ei ole häirinnyt maakaasun toimituksia kuluttajille Baltian maissa tai Suomessa. Inkoon LNG-terminaalin ja kapasiteetiltaan pienemmän Haminan LNG-terminaalin yhteenlaskettu kapasiteetti on riittävä markkinan normaalin toiminnan takaamiseksi Suomessa.

Tässä haastavassa tilanteessa Ignitis on tehnyt päätöksen, että Balticconnector-kaasuputkeen kohdistunut epäilty törkeä tuhotyö ei tule vaikuttamaan asiakassopimuksiimme.

Ignitis tulee toimittamaan sovitut kaasumäärät asiakkaidemme käyttöön sopimustensa mukaisesti. Lisäksi pyrimme omalta osaltamme varmistamaan kaasun saatavuuden Suomen markkinalle toimittamalla LNG:tä Suomeen terminaalien kautta, itse tai yhteistyössä muiden toimittajien kanssa, mikäli säännöt, viranomaiset ja toimintaympäristö sen sallivat.

Vuosikymmenten kaasumarkkinan kokemuksella ja yli 10 vuoden LNG-markkinan kokemuksella toivomme, että asiakkaamme pyrkisivät ennakoimaan kaasun käyttöään tarkemmin ja tiiviissä yhteistyössä kanssamme toimimaan vastuullisesti, jotta markkinan toimivuus ei vaarantuisi ja lisävahinkojen syntyminen vältettäisiin.

Liittyen moniin tiedusteluihin tilanteesta, uskomme niin viranomaisten kuin järjestelmävastaavien kykyyn vastata haasteeseen ja haluamme vakuuttaa, että Ignitis tulee informoimaan asiakkaitaan välittömästi, mikäli toimitusketjuun kohdistuva häiriö, päätös tai muu markkinoilla syntyvä este muuttaisi tilannekuvaa ja vaikuttaisi Ignitiksen asiakastoimituksiin.

Tausta: 
Sunnuntaina 08.10.2023 klo 6:00 Suomen kaasujärjestelmän järjestelmävastaava Gasgrid Finland Oy ilmoitti UMM-viestillä havainneensa paineen laskua Suomen ja Viron välisessä maakaasuputkessa. Tämän vuoksi järjestelmävastaava ilmoitti, että toimitukset putkea pitkin on keskeytetty niin Suomen kuin Viron suuntaan aluksi 9.10.2023 04:00:00 ja 13.10.2023 04:00:00 väliseksi ajaksi. Myöhemmin 11.10. alustavien arvioiden vaurion vakavuudesta varmistuttua järjestelmävastaava tarkensi keskeytysaikaa aina huhtikuun alkuun 2024 saakka.

IGNITIS – Jatkamme toimituksia Suomessa Balticconnector-kaasuputkeen kohdistuneesta törkeästä tuhotyöstä huolimatta