LNG:n ja Ignitiksen rooli siirtymävaiheessa kohti uusiutuvia energialähteitä

LNG on tärkeä energialähde ja fossiilinen polttoaine, joka tarjoaa väliaikaisen ratkaisun energiamurroksessa kohti kestävämpiä energialähteitä. Ignitis Groupin tavoitteena on luoda nykyisille ja tuleville sukupolville 100-prosenttisesti vihreä energiaympäristö. Tarjoamme teollisuudelle ja yhteiskunnalle Suomen ja Baltian alueella kansainvälisesti kilpailukykyistä energiaa maakaasun tai kaasun muodossa.

 

LNG ratkaisemassa energiamurrosta

LNG (Liquefied Natural Gas) on tärkeä energialähde maailmanlaajuisesti, ja rooli näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. LNG on fossiilinen polttoaine, joka voi tarjota väliaikaisen ratkaisun energiamurroksessa kohti kestävämpiä ja uusiutuvia energialähteitä.

Ignitis Group on uusiutuviin energialähteisiin keskittyvä energiayhtiö, jonka tavoitteena on luoda nykyisille ja tuleville sukupolville 100-prosenttisesti vihreä ja turvallinen energiaympäristö. LNG:llä on merkittävä rooli siirtymävaiheessa kohti uusiutuvia energialähteitä useista syistä:

  • Vaikka LNG on fossiilinen polttoaine, sen polttaminen tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin perinteisten polttoaineiden, kuten kivihiilen tai raskaan polttoöljyn. Tämä tekee LNG:stä puhtaamman energialähteen, joka auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsemään ilmastonmuutosta siirtymävaiheessa kohti täysin uusiutuvia energialähteitä.
  • LNG-infrastruktuuria, kuten satamia ja terminaaleja, on jo olemassa. Infrastruktuuri voidaan hyödyntää siirtymävaiheessa uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseksi. Esimerkiksi LNG:llä toimivat voimalaitokset voidaan helposti muuntaa käyttämään biokaasua tai synteettisiä polttoaineita tulevaisuudessa, mikä edistää entisestään kestävää energiajärjestelmää.
  • LNG:n nestemäinen muoto mahdollistaa sen varastoimisen ja kuljettamisen helposti myös pitkiä matkoja. Tämä tekee siitä joustavan energialähteen, koska LNG:tä voidaan käyttää myös sellaisilla alueilla, joilla ei ole luontaisia kaasuputkiverkostoja.
  • LNG toimii tarvittaessa myös varastointikapasiteettina, mikä auttaa tasoittamaan uusiutuvien energialähteiden vaihtelevaa tuotantoa. Esimerkiksi silloin, kun aurinko ei paista tai tuuli ei puhalla riittävästi, LNG pystyy tarjoamaan tarvittavaa energiaa vähentäen häiriöitä energiansaannissa.

 

Sitoudumme kestävään kehitykseen

Ignitis

Ignitis-konsernin strategian kulmakiviä ovat uusiutuvan energian osuuden nopea kasvattaminen sekä sitoutuminen kestävään kehitykseen. Luomme kestävää tulevaisuutta ja haluamme saavuttaa hiilineutraaliuden. Toimintaamme ohjaavat ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoperiaatteet.

Tarjoamme yhdessä maailman johtavan vapaaehtoisen vastuullisuus- ja päästökauppaohjelma VERRA:n kanssa verifioituja vapaaehtoisia päästövähennyksiä (VCU). Lisäksi tarjoamme alkuperäistakuita, jotka varmistavat energian alkuperän.

Alueellisten energiasitoumusten täyttämiseksi kasvatamme uusiutuvan energian tuotantoamme. Varmistamalla energiajärjestelmän toiminnan ja joustavuuden mahdollistamme energiasiirtymän ja kehityksen. Kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen ja innovatiiviset ratkaisut vievät meitä kohti energiaälykkyyttä.

Panostamme Euroopan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja energiavarmuuteen alueellamme. Pyrimme saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2040–2050 mennessä. Tarkoituksemme on luoda 100 % vihreä ja turvallinen energiaympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville.

 

Tavoitteenamme on olla itsenäinen, turvallinen ja ilmastoneutraali

Toteutamme strategiaamme johtamalla alueellista siirtymistä ilmastoneutraaliksi, turvalliseksi ja itsenäiseksi energiaympäristöksi. Myötävaikutamme Euroopan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen helpottamalla uusiutuvan energian siirtymistä Pohjois-Euroopasta Keski-Eurooppaan.

Johtamalla alueellista muutosta suomalaisbaltialaisesta näkökulmasta pyrimme yhdeksi ensimmäisistä 100 % vihreistä energiajärjestelmistä Euroopassa.

Energiaekosysteemillä tarkoitamme puhtaan energian tuotantoon, kulutukseen, muuntamiseen ja kuljetukseen – mukaan lukien teollisuus, liikenne ja lämmitys – osallistuvien useiden toisistaan riippuvaisten osapuolten yhdistelmää.

LNG on noussut ajankohtaiseksi nimenomaan Ukrainan sodan aiheuttaman huolto- ja toimitusvarmuuden takia. LNG voi auttaa vähentämään päästöjä verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Sen käyttö ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska se tuottaa hiilidioksidia. LNG:n rooli on kuitenkin merkittävä energiamurroksen aikana, kun siirrymme pois riippuvuudesta hiilivetyihin perustuvista polttoaineista.

Konsernimme tavoitteena on siirtyä kohti täysin uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, sekä kehittää muita päästöttömiä vaihtoehtoja, kuten vetyä ja erilaisia biokaasun johdannaisia.

Tarjoamme teollisuudelle ja yhteiskunnalle Suomen ja Baltian alueella kansainvälisesti kilpailukykyistä energiaa maakaasun tai kaasun muodossa. Riittävä kysyntä ja tarjonta kaasuverkossa mahdollistavat toimitukset ja kilpailukykyisyyden. Jos kaasuverkko häviää, olemme kiinni ainoataan sähkössä eikä vihreän energian toimittaminen tulevaisuudessa onnistu. Ilman verkostoa ei synny myöskään uutta markkinaa.

 

Kysy lisää B2B-kaasuratkaisuistamme Suomessa

Ota yhteyttä

LNG:n ja Ignitiksen rooli siirtymävaiheessa kohti uusiutuvia energialähteitä