Nesteytetyn maakaasun (LNG) ja nesteytetyn biokaasun mahdollisuudet Suomessa

LNG eli nesteytetty maakaasu tai sen uusiutuva vaihtoehto LBG tarjoavat keinon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja vihreän siirtymän nopeuttamiseen. Ignitis varmistaa kustannustehokkaat kaasuratkaisut yrityksille ja teollisuudelle ja tarjoaa keinoja uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan perustuvan energiaekosysteemin luomiseen.

 

LNG ja LBG apuna vihreän siirtymän nopeuttamisessa

Hiili- ja muiden päästöjen vähentämiseen sekä elinympäristömme suojelemiseen ei ole yhtä keinoa tai ratkaisua. LNG eli nesteytetty maakaasu tai sen uusiutuva vaihtoehto LBG on vain yksi keinoista hiilidioksidipäästöjen nopeassa vähentämisessä ja vihreän siirtymän nopeuttamisessa. Maakaasu tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin fossiiliset tai monet uusiutuvat polttoaineet ja on vähäpäästöisin vaihtoehto uusiutumattomista energialähteistä. Nesteytettynä kaasua voi hyödyntää laajasti myös kaasuverkoston ulkopuolella korvaten saastuttavampia polttoaineita.

LNG tarjoaa myös mahdollisuuden hajauttaa hankintaa, niin logistisesti kuin maantieteellisestikin. Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainassa LNG on turvannut maakaasumarkkinan saatavuuden ja huoltovarmuuden. Tässä roolissa se takaa niin energiatuotannon kuin teollisuuden polttoaineen saannin sekä markkinavolyymin siirryttäessä puhtaampiin polttoaineisiin.

Ignitis on Suomen ja Baltian suurimpia LNG:n maahantuojia sekä jälleenmyyjiä, joka varmistaa kustannustehokkaat kaasuratkaisut niin yritysten kuin teollisuudenkin tarpeisiin. Ignitis tuo nesteytettyä maakaasua muun muassa Norjasta ja Yhdysvalloista. Olemme maahantuoneet yhteensä yli 90 lastia ja noin 60 terawattituntia (TWh) LNG:tä.

 

Mitä on LNG?

LNG:n eli nesteytetyn maakaasun (liquified natural gas) jalostusprosessissa raaka maakaasu puhdistetaan poistamalla siitä epäpuhtauksia, kuten vettä, rikkiyhdisteitä ja muita raskaampia hiilivetyjä. Sen jälkeen maakaasu jäädytetään -162 asteiseksi, mikä saa sen tiivistymään nestemäiseksi. Nesteyttäminen pienentää kaasun tilavuutta noin 600-kertaiseksi kuljetusta ja varastointia varten. Koostumus on väritön, hajuton ja myrkytön.

LNG:tä kuljetetaan eristetyissä säiliöaluksissa tai rekoissa, jotka on suunniteltu pitämään kaasu tarpeeksi alhaisessa lämpötilassa ja estämään sen haihtumista. Riippuen säiliön koosta ja teknologiasta nesteytetty kaasu kaasuuntuu noin 0,1–1 prosentin päivävauhtia, minkä vuoksi säilyttäminen nestemäisenä on kallista.

 

LNG-kaasun tuonti ja käyttö Suomessa

Lake

LNG-pohjainen kaasu saapuu Suomeen joko Baltian kaasuverkostoa pitkin Liettuan Klaipedasta tai Puolasta tai kotimaisista verkossa olevista terminaaleista Inkoosta ja Haminasta. Lisäksi LNG:tä tuodaan maahan Porin ja Tornion terminaalien kautta ja jaellaan rekoilla käyttäjille.

Kaasua hyödynnetään niin laivojen polttoaineena kuin teollisuuden prosesseissa, lämmityksessä sekä sähkön tuotannossa. Tulevaisuudessa LNG tai sen ympäristöystävällisempi vaihtoehto LBG nähdään myös liikenteessä raskaan kaluston käytössä.

 

Nesteytetyn kaasun edut ja haitat

Maakaasu ja LNG tuottavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, kuten öljyyn tai kivihiileen. Nesteytetyn kaasun avulla voidaan myös vähentää typenoksidipäästöjä ja hiukkaspäästöjä. LNG:n voidaankin ajatella olevan siirtymävaiheen vaihtoehto. Kaasun riittävyys ja kilpailukyky säilytetään, kun siirrytään käyttämään uusiutuvaa biokaasua sekä vetyä ja sen johdannaisia (esimerkiksi uusiutuvaa e-pohjaista synteettistä metaania) kestävästi.

Näin voimme hyödyntää tuuli- ja aurinkoenergian nousun tuottaman energian olemassa olevassa verkostossa ja parantaa Suomen ja lähialueen teollisuuden sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä. Maakaasun ja biokaasun nesteyttäminen mahdollistaa maakaasun hyödyntämisen myös siellä, missä ei ole putkiverkostoa.

Kuten monilla muillakin energiamuodoilla, myös LNG-kaasun käytöllä on omat haasteensa. Varastointi ja kuljettamisen logistiikka vaativat erityisjärjestelyjä ja ovat kalliimpia kuin perinteisten polttoaineiden varastointi ja kuljetus. Maakaasua on saatavissa rajoitetuista lähteistä, ja biokaasun tuotanto tapahtuu pienemmissä yksiköissä, mikä nostaa kustannuksia. Lisäksi kaasu- ja gryogeenitekniikka vaativat vahvaa turvallisuuskulttuuria ja osaamista, jossa LNG-toimiala on esimerkillinen.

Vaikka LNG tuottaa vähemmän päästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, ei se kuitenkaan ole täysin päästötöntä. Sen tuotantoprosessissa kuluu paljon energiaa, ja prosessissa voi vapautua myös metaania.

 

Ignitis auttaa matkalla kohti hiilineutraaliutta

Ignitiksen asiakkaana hyödyt markkinoiden monipuolisimmasta salkusta sekä pitkästä kokemuksestamme kaasumarkkinoilta. Toimitamme kaasun itse tai yhteistyökumppaniemme välityksellä käyttöösi ja tarjoamme LNG-kaasulle alkuperäsertifikaatteja ja -todistuksia, joilla voit varmistua kaasun vastuullisesta alkuperästä.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme ja sidosryhmillemme keinot luoda turvallinen uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan perustuva energiaekosysteemi niin nykyisille kuin tulevillekin sukupolville hyvinvointia lisäämällä. Panostamalla älykkäisiin energiakulutuksen ratkaisuihin ja uusiutuvaan energiaan voimme yhdessä vaikuttaa parempaan huomiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Nesteytetyn maakaasun (LNG) ja nesteytetyn biokaasun mahdollisuudet Suomessa