​​​​​​Evästekäytäntö

 

1. YLEISTIEDOT

1.1. Tässä evästekäytännössä (jäljempänä käytäntö) vahvistetaan säännöt evästeiden käytölle verkkosivustolla, jota ylläpitää Ignitis Suomi Oy (jäljempänä rekisterinpitäjä) verkkosivusto – https://ignitis.fi (jäljempänä verkkosivusto).
1.2. Käytäntö on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuojalaki) 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 ja Liettuan tasavallan sähköisistä yhteyksistä annetun lain mukaisesti.

2. EVÄSTEET

2.1. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteeseen (esim. tietokone, mobiililaite, tabletti), kun käyttäjä käyttää selainta (esim. Internet Explorer, Firefox jne.) vieraillessaan verkkosivustolla.
2.2. Evästeen käyttöajasta riippuen evästeet voivat olla pitkäkestoisia tai lyhytkestoisia (istunto). Pitkäkestoiset evästeet pysyvät käyttäjän laitteessa, kunnes niiden voimassaolo päättyy tai kunnes käyttäjä päättää poistaa ne. Istuntoevästeet poistetaan heti, kun käyttäjä sulkee selainikkunan (selausistunnon päättyessä).

3. EVÄSTETYYPIT

3.1. Ehdottoman välttämättömiä (teknisiä) evästeitä käytetään, jotta verkkosivuston palveluita voidaan tarjota asianmukaisesti ja jotta käyttäjä voi selata ja käyttää verkkosivuston toimintoja, ts. jotta verkkosivusto toimii.
3.2. Tilasto- tai analyysievästeiden avulla kerätään ja raportoidaan nimettömiä tilastotietoja, joiden avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi selvittää, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. 
3.3. Markkinointi- tai mainosevästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa, jotta käyttäjälle voidaan tarjota hänen tarpeitaan parhaiten vastaavia tarjouksia (mainoksia).
3.4. Toiminnallisia tai teknisiä evästeitä käytetään käyttäjien mieltymysten ja asetusten (esim. kieli tai aikavyöhyke) muistamiseksi. Näiden evästeiden ansiosta käyttäjien asetukset eivät muutu joka kerta, kun he vierailevat verkkosivustolla.
3.5. Luettelo käyttäjälle tällä verkkosivustolla tarjotuista evästeistä on tämän käytännön sivulla 6.

4. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

4.1. Verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen verkkosivuston toiminnallisuutta, varmistaakseen verkkosivuston tehokkaan ja sujuvan toiminnan, pitääkseen tilastoja ja tehdäkseen analyysejä sivuston käytöstä sekä varmistaakseen tehokkaamman markkinoinnin. Evästeiden avulla käyttäjä tunnistetaan verkkosivuston aiemmaksi kävijäksi, käyttäjän verkkosivustolla käyntien historia tallennetaan ja sisältöä mukautetaan sen mukaisesti, kerätään tilastotietoja verkkosivuston liikenteestä jne. Kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla ensimmäistä kertaa, evästeet siirretään käyttäjän laitteelle ja niitä käytetään myöhemmin laitteen tunnistamiseen. Tämä on yleinen käytäntö verkkoselailussa, joka helpottaa käyttäjän navigointia ja helpottaa käyttäjän pääsyä julkaistuihin tietoihin.
4.2. Evästeisiin ei tallenneta tietoja, joita voitaisiin käyttää suoraan käyttäjän tunnistamiseen, vaan evästeiden sisältämät tiedot voidaan yhdistää käyttäjän käyttämään laitteeseen, selaushistoriaan ja muihin evästeiden avulla saatuihin ja tallennettuihin tietoihin.

5. EVÄSTEIDEN KÄYTÖN OIKEUSPERUSTA

5.1. Olennaisten evästeiden käytön oikeusperusta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
5.2. Hyväksyttyjen evästeiden käytön oikeusperusta on käyttäjän suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

6. SUOSTUMUS EVÄSTEIDEN KÄYTÖLLE

6.1. Ehdottoman välttämättömät (tekniset) evästeet asetetaan automaattisesti, eivätkä ne vaadi käyttäjän suostumusta. Käyttäjälle ilmoitetaan välttämättömien evästeiden käytöstä.
6.2. Jollei sovellettavan lain mukaan ole toisin sallittua, kaikki muut evästeet (mahdolliset analyyttiset evästeet, mainosevästeet) verkkosivustolla aktivoidaan vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on antanut suostumuksensa tällaisten evästeiden käyttöön, eli vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on ilmoittanut valintansa verkkosivuston viestiruutuun, joka avautuu automaattisesti ja antaa tietoa evästeiden käytöstä.
6.3. Rekisterinpitäjä pyytää kutakin evästetyyppiä varten erillistä suostumusta, jonka käyttäjä antaa aktiivisella toiminnallaan, jossa hän rastittaa haluamiensa evästeiden vieressä olevat valintaruudut ja napsauttaa "Vahvista valitut evästeet" -painiketta. Klikkaamalla "Hyväksy kaikki evästeet" -painiketta käyttäjän katsotaan hyväksyneen kaikkien lueteltujen evästeiden tallentamisen ja käytön.
6.4. Jos käyttäjä ei rastita tilasto- ja mainosevästeiden keräämistä ja hallintaa koskevaa vaihtoehtoa, mutta napsauttaa "Vahvista evästeiden valinta", verkkosivuston toiminnan varmistamiseksi ei käytetä muita kuin välttämättömiä (teknisiä) evästeitä. 
6.5. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa muuttamalla verkkoselaimensa asetuksia ja poistamalla tallennetut evästeet.
Jos käyttäjä ei tee valintaa evästeiden käytöstä, evästeitä ei asenneta (lukuun ottamatta välttämättömiä evästeitä), mutta ilmoitus evästeiden käytöstä tulee näkyviin aina, kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla.

7. EVÄSTEIDEN SÄILYTYSAIKA

7.1. Monet evästeet ovat lyhytkestoisia (istuntoevästeet) ja häviävät, kun käyttäjä lopettaa istunnon (eli sulkee selaimen). Toiset evästeet (esim. tilasto- ja mainosevästeet) ovat pitkäkestoisia, ja ne säilyvät tietokoneellasi tietyn ajan. Pitkäkestoisten evästeiden säilytysajat täällä.
7.2. Lyhytaikaiset evästeet (istuntoevästeet) tallennetaan siitä hetkestä, kun käyttäjä avaa selaimen, siihen hetkeen, kun hän sulkee sen. Nämä evästeet poistetaan automaattisesti, kun käyttäjä sulkee selaimen.
7.3. Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneelle, kunnes käyttäjä poistaa ne selaimesta tai kunnes niiden voimassaolo päättyy.

8. EVÄSTEIDEN HALLINTA

8.1. Kaikissa verkkoselaimissa (kuten Internet Explorer, Microsoft Edge jne.) on mahdollisuus hallita ja poistaa evästeitä. Tarkemmat ohjeet riippuvat käyttämästäsi selaimesta. 
8.2. Jos käytössä on useita selaimia, asetukset on mukautettava kaikissa selaimissa.
8.3. Tietoja käytetyn selaimen asetusten muuttamisesta tai evästeiden poistamisesta on osoitteessa https://www.aboutcookies.org.
8.4. Jos käyttäjä haluaa, että Google Analytics ei kerää hänen selaustietojaan kaikilla verkkosivustoilla, käyttäjä saa tietoa asetuksista vierailemalla verkkosivustolla osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

9. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

9.1. Jos käyttäjä haluaa lisätietoja evästeiden käytöstä, hän voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään Ignitis Suomi Oy, [email protected],Firdonkatu 2, Workery West, 6th floor 00520 Helsinki, Finland 
9.2. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: [email protected]